Skip to content

Lesinhoud

Het materiaal is geschreven voor kinderen van 4-6 jaar en geschikt voor gebruik binnen het gezin, kerk, club of basisschool (groep 1 en 2). 
Elk deel kent 16 lessen.

DEEL 1
Vertel mij over God

Deel 1 maakt de kinderen bekend met God de Vader. Hij is de Schepper van alles wat leeft. Door de zonde van de mens kwam er scheiding tussen God en ons. Maar God Zelf zorgde voor een oplossing: Hij stuurde Zijn Zoon, de Here Jezus, naar de aarde.

Deel 1 bevat 16 lessen, waaronder lessen m.b.t. de schepping en Kerst.

Klik op de knop hieronder voor een volledig overzicht van alle lessen van deel 1.

 

Thema

God maakte alle dingen

les 1Scheppingsdag 1+2
les 2Scheppingsdag 3+4
les 3Scheppingsdag 5+6 (dieren)
les 4Scheppingsdag 6+7 (mens+rustdag)
les 5Herhalingsles
  

Thema

God ziet mijn zonde

les 6Adam en Eva waren God ongehoorzaam
les 7Jona kon zich niet voor God verstoppen
les 8Herhalingsles
  

Thema

God heeft een plan

les 9Gods plan voor Abram
les 10God doet wat Hij belooft
les 11Herhalingsles
  

Thema

God stuurde Zijn Zoon

les 12Gods voorbereiding op Jezus’ komst
les 13Gods Zoon werd geboren
les 14God vertelde van Jezus’ geboorte
les 15God wees de weg naar Zijn Zoon
les 16Herhalingsles
Toon overzicht

DEEL 2
Vertel mij over Jezus

Deel 2 leert de kinderen over Gods Zoon, de Here Jezus. Hij heeft alle macht, want Hij is God. Een God Die zielsveel van Zijn schepping houdt! Door de verhalen leren de kinderen dat Jezus een goede Helper en een trouwe Vriend is. Maar bovenal zullen ze ontdekken dat Hij de levende en opgestane Heer is, Die ook voor hun zonden aan het kruis is gestorven.

Deel 2 bevat 16 lessen, waaronder lessen m.b.t. Pasen.

Klik op de knop hieronder voor een volledig overzicht van alle lessen van deel 2.

 

Thema

Jezus is God

les 1Jezus’ macht over de wind
les 2Jezus’ macht over de dood
les 3Jezus’ macht om te vergeven en te genezen
les 4Herhalingsles
  

Thema

Jezus is de goede Helper

les 5Jezus hielp een blinde man
les 6Jezus hielp een kleine man
les 7Jezus hielp Zijn vrienden
les 8Herhalingsles
  

Thema

Jezus is de grote Kindervriend

les 9Jezus zegende de kinderen
les 10Jezus maakte een jongen beter
les 11Jezus maakte een meisje weer levend
les 12Herhalingsles
  

Thema

Jezus is de levende Redder

les 13Jezus stierf voor mij
les 14Jezus leeft weer
les 15Jezus ging naar de hemel
les 16Herhalingsles
Toon overzicht

DEEL 3
Vertel mij hoe ik God kan vertrouwen

Deel 3 legt de nadruk op Gods trouw. We zien Zijn trouw wanneer we kijken naar de verschillende Bijbelverhalen, maar de verhalen mogen de kinderen ook bemoedigen zelf hun vertrouwen te stellen op Gods Woord, Gods Zoon en Gods zorg. We kunnen erop vertrouwen dat God luistert naar ons gebed.

Deel 3 bevat 16 lessen, waaronder de ark van Noach en Daniël in de leeuwenkuil.

Klik op de knop hieronder voor een volledig overzicht van alle lessen van deel 3.

 

Thema

Vertrouwen op Gods Woord

les 1Noach geloofde Gods Woord
les 2Josia luisterde naar Gods Woord
les 3Jozua gehoorzaamde Gods Woord
les 4Herhalingsles
  

Thema

Vertrouwen op Gods Zoon

les 5Het verloren schaap
les 6Een gezin ging op Jezus vertrouwen
les 7Herhalingsles
  

Thema

Vertrouwen op Gods zorg

les 8Een veilige reis door de nacht
les 9God sloot de muil van de leeuwen
les 10God hielp een arme familie
les 11David vertrouwde de Here God
les 12Herhalingsles
  

Thema

Vertrouwen in gebed

les 13Hannahs gebed voor een zoon
les 14God antwoordde Elia’s gebed
les 15Petrus’ vrienden baden voor hem
les 16Herhalingsles
Toon overzicht

DEEL 4
Vertel mij hoe ik God kan eren

Deel 4 geeft Bijbelse voorbeelden van mensen die óf God gehoorzaam waren óf juist Hem ongehoorzaam waren. De verschillende verhalen leren de kinderen hoe ze God kunnen eren door allereerst Hem, maar ook hun familie en anderen lief te hebben.

Deel 4 bevat 16 lessen, waaronder verhalen over Jozef en de barmhartige Samaritaan.

Klik op de knop hieronder voor een volledig overzicht van alle lessen van deel 4.

 

Thema

God liefhebben

les 1Het gouden kalf
les 2Drie mannen gehoorzaamden God
les 3Een zoon kwam thuis
les 4Een man bedankte Jezus
les 5Een jongen gaf aan Jezus
les 6Herhalingsles
  

Thema

Mijn familie liefhebben

les 7Jozef gehoorzaamde zijn vader
les 8Jozefs gemene broers
les 9Jozef vergaf zijn broers
les 10Mirjam hielp haar familie
les 11Herhalingsles
  

Thema

Anderen liefhebben

les 12Davids goede vriend
les 13Liefde liegt niet
les 14Een vriendelijke vreemdeling
les 15Dorkas de helper
les 16Herhalingsles
Toon overzicht